Vizyon

Vizyon


Lokman Hekim Üniversitesi, sağlık alanında kurulan bir ihtisas üniversitesi olarak Doğu ve Batının sağlık alanındaki birikimini sentezleyerek yeni bir ekolün öncüsü olmayı, eğitimde örnek alınmayı, araştırmalar ile bilime yön vermeyi, faaliyetleri ile bireylerin ve toplumların yaşamını değiştirmeyi ve yaptığı katkılar ile ülkesinde lider, bölgesinde tercih edilen, dünyada tanınan bir üniversite olmayı uzun vadede gerçekleştirmeyi amaçladığı ideal başarısı olarak tayin etmektedir.

Girişimci bir üniversite kurarak; bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Lokman Hekim Üniversitesi; uluslararası üniversite olma hedefiyle tasarlanan eğitim programları ile öğrencilerini sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi, Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu olarak, dünyada saygıyla tanınmayı hedeflemektedir.

Bu misyon ve vizyondan hareketle, artan rekabet koşullarında girişimci bir üniversite olarak yürütülen çalışmalarla ülkemizde ve dünyada ki ekonomik ve toplumsal kalkın­maya katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.