Misyon

Misyon


Lokman Hekim Üniversitesi, sağlık bilimlerinde;

  • Lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim vererek mezunlarının dünyanın her yerinde potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bilgi, beceri ve yetkinlikler ile donatmayı,
  • Araştırmalar yoluyla bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunmayı ve üretilen bilgiyi bilimsel eserler yoluyla yaymayı,
  • Üretilen bilimsel bilginin ışığında ilaç ve medikal teknoloji geliştirme ile yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunacak iktisadi girişimlerde bulunmayı,
  • Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek sağlıklı yaşamı bireysel ve toplumsal düzeyde geliştirmek ve yaygınlaştırmak için projeler geliştirmeyi ve uygulamayı

temel varlık nedenleri olarak görmektedir.