Hedef

Sağlıklı İnsan, Eğitimli Toplum, Güvenli Yarınlar…


Türkiye’deki üniversite ve tıp fakültesi sayısından ve uygulamalarından bağımsız olarak Dünya’da ve ülkemizde ihtiyaç duyulan ve doğal ve sağlıklı bir yaşamı hedefleyen özgün bir sağlık ihtisas üniversitesi kurmayı arzulamaktayız.

Tıbbı bir bütün olarak ele alıp geçmişin, bugünün ve geleceğin sentezini yaparak eğitime ve bilime katkı sağlamak idealimiz olacaktır. Lokman Hekim Üniversitesi Dünyaca kabul görmüş üniversite ve bilim insanları ile kalıcı ve sürdürülebilir işbirlikleri yaparak, küçük mevcutlu sınıflarda nitelikli öğretim üyeleriyle, eğitim-öğretimle ilgili her türlü teknolojik imkânı kullanarak örnek bir üniversite olmayı ve “Dünya İnsanı” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Amacımız sağlık hizmetlerinde ve sağlık eğitiminde nitelikli insan gücünü oluşturmakla birlikte bilim, teknoloji, danışmanlık ve uygulama alanlarında da etkin ve yönlendirici olabilmektir