Sevgi Vakfı Hakkında

SEVGİ VAKFI

DÜNYA ÖNCÜSÜ OLMAK
Sevgi Vakfı kurulduğu tarihden bugüne kadar tüm imkanlarını eğitim hizmetlerine adamış ve vatana millete hayırlı nesiller yetişmesi için eğitimi ana hizmet alanı ve olmazsa olmaz bir vakıf hizmeti olarak görmüş bir sivil toplum kuruluşudur.
Eğitim çalışmalarına her türlü desteği sağlayan Sevgi Vakfımız daha çok öğrenci burs desteğiyle başarılı öğrencilere maddi imkan sağlayarak onların eğitimlerini tamamlamalarına ve imkanı olmayan gençlerin de insanlığın hizmetine katılmasına da vesile olmaktadır.

SEVGİ VAKFI amacını şöyle belirlemiştir: “İlkokuldan yüksek öğrenime kadar eğitim gören öğrencileri himaye etmek, kabiliyetli ve yoksul olanlara öncelik tanıyarak okutmak, gerektiğinde dış devletlerde tahsillerini yaptırmak ve bu öğrencilerin milli kültürümüze bağlı, müspet bir zihniyet çerçevesinde, vatanperver yetişmelerini sağlamak, bu yolda ülkemizin muhtaç olduğu ilim ve fen adamlarının yetişmeleri için kurum ve kuruluşların kurulmasına, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yardımcı olmaktır.”

SEVGİ VAKFI eğitim alanında yurt ve dünya çapında her seviyede eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak için kaynaklarını kullanmayı hedeflediğini göstermektedir. Sadece öğrenci yetiştirmek değil; gerektiğinde öğretim elemanı yetiştirme hususunda mevcut imkânlarını muhataplarının önüne severek serdiğini göstermektedir.

SEVGİ VAKFI’nın çeşitli alanlarda sunduğu eğitim hizmetleri şunlar olmuştur:
• Kursları açmak,
• Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında ihtisas yapmalarını sağlamak,
• Öğrencilerin barınma, iaşe ve ibatelerini temin etmek için gerektiğinde yurt binası vesair temin veya inşa etmek,
• Öğrenci dinlenme kampları kurmak,
• Sportif faaliyetlerde bulunmak,
• Öğrencilerin tedavisi için icabında sağlık tesisleri kurmak
• Dışarıdan imtihan vererek okullarını bitirmek isteyenleri bu müesseselerin programlarına uygun şekilde kurslar açarak yetiştirmek,
• Öğretmen ve eğitimciler temin etmek,
• Yardımcı kitaplar veya eserler temin ve neşretmek,
• Kütüphane, konferans ve halk eğitim salonları temin ve tesis etmek,
• Eğitici filmler, temsiller göstermek,
• Sportif ve kültürel yarışmalar düzenlemek,
• Özel anaokulu, ilkokul, orta, lise, üniversite kurumları ve her türlü eğitim kurumları açmek,
• Gerekli görülen yerlere Kur’an kursu, imam hatip okulu ve yüksek İslam Enstitüsü için lüzumlu binayı kiralayarak, satın alarak veya inşa ederek temin etmek; tadilat, bakım ve onarımlarını sağlamak,
• Kültür merkezleri açmak,
• Öğrenci yurtları açmak.

Vakfın yukarda belirtilen hizmetleri kurulduğu günden beri devam etmektedir. Hayırseverlerin sağladığı imkanlarla çalışmalarını sürdürmüştür. Menkul ve gayrimenkullerinden elde ettiği gelirlerini eğitime katkı sağlayan çalışmalarda kullanarak ülkemizin eğitimine katkı sağlamıştır.
Vakfın faaliyet gösterdiği dairesinde halka açık konferansları devam etmektedir. Her yaştan, kendini yetiştirmek isteyen kişilerin katılabileceği bu konferans ve seminerler her hafta değişik bir konuyla takipçilerinin karşısına çıkmaktadır.
Sevgi Vakfımız, yeni dönemde çağın gereklerine uygun yeni bir çalışmaya imza atmak üzere Lokman Hekim Üniversitesi çalışmalarını da bir süredir yürütmektedir. Bu yeni çalışma ülkemizin sağlık eğitimi alanındaki eksikliğini gidermeye yönelik olarak bir üniversite kurmak, amaçlarına uygun olarak, burada okuyacak öğrencileri destekleyerek ülkemize girişimci ve bilinçli bireyler yetiştirmek olacaktır.

SEVGİ VAKFI her zaman tarihte dünya öncüsü olmuş atalarının mirasını gelecek nesillere aktararak yine dünya öncüsü bir millet olunması yolunda çalışmalarına devam edecektir.